Hizmetlerimiz

Depolama

                                                                                                                                               
      
Depolama hizmet ve faaliyetlerimiz kapsamında ;

Müşterilerimize mal kabul, depolama, stok kontrolü, sevkiyat planlama, ekipman desteği dışında, üretim hatlarını besleme ve ürünü nihai müşteriye iletilmesi hizmetleri verilmektedir.

  
Özel Depolama Hizmetleri

» IT ve In Hause Yazılım hizmetleri
» Tahmil Tahliye 
» Depo İşletimi
» Personel Temini
» Makine ve Ekipman Hizmetleri, Kiralama